سنسور موتور شیب تردمیل (Treadmill tilt sensor)

سنسور موتور شیب تردمیل (Treadmill tilt sensor)