فولی و وزنه موتور تردمیل ( Foley - treadmill's weight)

فولی و وزنه موتور تردمیل ( Foley - treadmill's weight)