تنشن برقی دوچرخه ثابت ( Fixed bike electric stretch)

تنشن برقی دوچرخه ثابت ( Fixed bike electric stretch)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

موتور تنظیم قدرت الپتیکال و اسکی فضایی مدل A

تنشن برقی (موتور) جهت کنترل نیرو در الپتیکال و اسکی فضایی و دو چرخه مورد استفاده قرار می گیرد

400,000 تومان  -1 تومان