فروش دستگاه و تجهیزات (Sell ​​Machine and Equipment)

فروش دستگاههای نو و استوک پزشکی ، صنعتی، ورزشی، الکترونیکی و...

فروش دستگاه و تجهیزات (Sell ​​Machine and Equipment)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

فلاشر هوشمند خودرو (FlashMax)

فلاش مکس بصورت کاملاْ هوشمند، مدیریت فلاشر خورو (چهار راهنما) را تحت کنترل می گیرد و با حذف دخالت انسانی، خطر را در کسری از ثانیه تشخیص داده و عمل می کند.
از طرفی نیش ترمز را از ترمز واقعی تشخیص داده و تنها برای ترمزهای واقعی واکنش نشان می دهد.

240,000 تومان  198,000 تومان