قطعات یدکی انواع اینورتر (Spare parts of inverters)

اینورتر (Inverter) یا مبدل برق، دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. 

قطعات یدکی انواع اینورتر (Spare parts of inverters)