روش های اندازه گیری تسمه نقاله تردمیل

روش های اندازه گیری تسمه نقاله تردمیل

اصول طول تسمه عددی است ذوج، لذا می توان عدد بدست آمده طول تسمه را به عدد زوج گرد کرد.

روش اول :

لبه تسمه نقاله تردمیل را توسط ماژیک علامت گذاری کنید و بوسیله متر از محل علامت گذاری شده طول تسمه را اندازه گیری کنید و مجددا علامت گزاری کنید و اندازه گرفته شده را روی کاعذ یادداشت نمایید. این کار را با چرخاندن تسمه تردمیل به دفعات انجام دهید تا به محل علامت گذاری شده اول برسد، همه اعداد بدست آماده را جمع کنید تا اندازه طول تسمه بدست آید.

تذکر: طول تسمه نیم سانت یا یک سانت کوچکتر باشد مشکلی ندارد ولی بزرگتر نشود.

اصول طول تسمه عددی است ذوج، لذا می توان عدد بدست آمده طول تسمه را به عدد زوج گرد کرد.

عرض تسمه را هم اندازه بگیرید.

روش دوم :

روش دوم بهترین و مطمئن ترین روش است تسمه نقاله تردمیل از رفته، لذا به راحتی توسط یک عدد چاقوی تیز برش داده و از محل خود خارج کنید، سپس در زمین پهن کرده و طول و عرض تسمه را اندازه گیری نمایید.

در صورت نیاز به راهنمایی کارشناسان با شماره تلفن های 66427131-021 یا 09022755277 تماس حاصل نمایید.