پدال برقی قفل شونده (Lockable pedal)

پدال برقی قفل شونده (Lockable pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال برقی ضامن قفل شونده PX 10110

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

850,000 تومان  -1 تومان

پدال برقی FS3

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

120,000 تومان  -1 تومان