پدال برقی معمولی (Ordinary electric pedal)

پدال برقی معمولی (Ordinary electric pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی آلمانی

پدال های برقی برای راه اندازی دستگاههای صنعتی ,پزشکی و... بدون دخالت دست و تنها بوسیله پا را در عهده دارد این کار باعث می شود اپراتور دستگاههای فوق براحتی از دستان خود استفاده کند.

1,500,000 تومان  -1 تومان