پدال برقی الکنگی (Electric pedals)

پدال برقی الکنگی (Electric pedals)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال دوطرفه YDT1-101

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

320,000 تومان  -1 تومان