پدال برقی بین راهی (Electric pedal in between)

پدال برقی بین راهی (Electric pedal in between)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال برقی بین راهی MD-19

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

68,000 تومان  -1 تومان