پدال برقی دوبل نیمه حفاظ دار (Double shoe pedal)

پدال برقی دوبل نیمه حفاظ دار (Double shoe pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی دوبل نیمه حافظ دار XF-87

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

480,000 تومان  -1 تومان