بورس پدال های صنعتی ( فوت سوئیچ)(Feet switch)

پـِدال های صنعتی وسیله ایی هستند مکانیکی  که با نیروی پای انسان به حرکت میآید و باعث اتصال الکتریکی ، و در نتیجه راه اندازی دستگاههای برقی می شود

بورس پدال های صنعتی ( فوت سوئیچ)(Feet switch)

نمایش:
مرتب سازی توسط: