ترایاک (سه راهی جریان متناوب) (Triak (alternating current tee))

ترایاک (سه راهی جریان متناوب) (Triak (alternating current tee))