سوئیچ الکترونیکی (Electronic switch)

رله در حقیقت یک سوئیچ الکترونیکی می باشد که به وسیله جریان الکتریسیته قطع یا وصل می شود. رله در سال 1835 توسط ژوزف هنری (joseph henry) اختراع گردید.

سوئیچ الکترونیکی (Electronic switch)

نمایش:
مرتب سازی توسط: