خازن (capacitor)

خازن یا انباره قطعه الکترونیکی است که می‌تواند بار الکتریکی ( انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره می کند.

خازن (capacitor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: