قطعات الکترونیکی (Electronic components)

الکترونیک، دانشی‌ است که به موضوع عبور جریان الکتریکی از چیزهایی مانند نیمه‌ رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها و آثار آن می‌پردازد.

الکترونیک همچنین شاخه‌ای از فیزیک است.

قطعات الکترونیکی (Electronic components)

نمایش:
مرتب سازی توسط: