بورس الکتروموتور (electro-motor)

موتورهای الکتریکی (Electric motor) نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت (دورانی) تبدیل می‌کند. 

بورس الکتروموتور (electro-motor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: