دستگاههای هواساز( Air-conditioning devices)

دستگاههای هوا ساز مانند اکسیژن سازها، بخورها و تسویه کننده های هوا هستند که بصورت پرتابل مورد استفاده قرار میگیرد و یا بصورت تاسیساتی در مراکز نصب می شود.

دستگاههای هواساز( Air-conditioning devices)

نمایش:
مرتب سازی توسط: